Sjung och dansa dig glad i livet

Att sång gör en glad är ingen hemlighet för den som är van vid att sjunga och nynna både hemma, i duschen, på stan och på jobbet. Numera visar dessutom forskningen att den som sjunger i kör genomsnittligen är lyckligare än den som inte kör det. Det är hormonet oxytocin som är förklaringen till varför körsångare är gladare människor än andra. Detta oro- och ångestdämpande hormon minskar stress och bidrar till en ökad känsla av gemenskap.

Dansa som om ingen ser dig

Det är oklart vem som ligger bakom de bevingade orden “Dansa som om ingen ser dig, älska som om du aldrig har blivit sårad, sjung som att ingen lyssnar och lev som att det är himlen på jorden.” Att dansa kravlöst och med betoning på rörelse och gemenskap är rena mirakelkuren, ifall om du har haft en dålig dag. Bland annat visar forskningen att dans stärker ungdomars psykiska hälsa och dämpar stress, oro samt emotionell smärta. Det finns ingenting som säger att du måste vara ung för att börja dansa. Vilken kropp som helst blir glad av att få röra på sig!

Hitta inspiration för ditt sjungande och dansande och klicka dig vidare online.